love


Monday, 4 June 2012

"Keikhlasan"

Keikhlasan teruji ketika di pertengahan dan di hujung satu amalan. Ketika dipuji atau dikeji, bagaimana rasa hati kita? Apakah dipuji timbul dorongan untuk menambah amal, atau bila dikeji muncul rasa hati ingin menghentikannya?
Itulah boleh dijadikan asas muhasabah keikhlasan kita melalui rasa hati.
Apakah ada syukur selepas amalan itu dilaksanakan dengan baik yakni dengan mengambalikan semuanya kepada Allah? Apakah ada sabar sekiranya amalan yang dibuat ada kekurangannya...

No comments:

Post a Comment